Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen

Voor de Nationale A-Games zijn een aantal aanpassingen gedaan op het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie en het pupillenwedstrijdreglement van de regio 2 en 5. Deze worden gehanteerd als toevoeging op en ter vervanging van eerder genoemde reglementen. Van deelnemers, trainers en publiek wordt verwacht dat zij de wedstrijdbepalingen kennen en dat zij zich hieraan houden gedurende het evenement. Hieronder vindt u in lopende tekst de belangrijkste punten. Klik hier voor het volledige document.  

Bijzondere bepalingen |10e Nationale A-Games
05 januari 2024 | AV Pijnenburg, Soest

Algemeen:

 • Het is toegestaan aan twee gelijktijdige onderdelen deel te nemen mits dit een combinatie is van een loopnummer en een technisch nummer.
 • Combinaties van 2 technische onderdelen zijn niet toegestaan, m.u.v. de finales
 • Gelijktijdige onderdelen dienen door de atleet of begeleider in de meldtent aangegeven te worden.
 • Niet deelnemen aan een onderdeel resulteert in een DSQ voor alle nog volgende onderdelen.
 • De atleet dient zich 45 minuten voor aanvang van het onderdeel te melden in de meldtent.
 • De atleet dient zich uiterlijk 10 minuten voor aanvang van het onderdeel te melden bij het onderdeel. 
 • Trainers dienen zich te melden bij de meldtent om een toegangsbandje op te halen, zonder bandje is er geen toegang tot het veld.
  (Let op! Het dragen van trainerskleding is verplicht!)
 • Het dragen van een clubtenue is verplicht tijdens deze wedstrijd.
 • Het startnummer dient ongevouwen, op vier punten, op de borst te worden bevestigd.
 • Begeleiders van atleten mogen het middenterrein betreden tijdens het inspringen/inwerpen mits zij herkenbaar zijn als zijnde begeleider (bv. trainersjas).
 • Tijdens de wedstrijd dient iedereen, ook begeleiders, buiten de hekken te blijven.
 • Protesten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de bekendmaking van de officiële uitslag ingediend worden bij de wedstrijdleiding.
 • Indien een atleet na 3 reglementaire pogingen geen geldige poging heeft behaald zullen extra pogingen worden toegekend tot er een geldig resultaat is behaald, deze extra pogingen tellen niet mee in de uitslag. 
 • Bij ver, kogel en vortex plaatst de top 10 atleten uit beide groepen zich voor de finale.
 • Bij sprint en horde plaatsen de 6 tijdsnelsten uit de series zich voor de finale.
 • Prestaties worden niet meegenomen naar de finale, alleen uitslagen behaald tijdens de finale tellen mee. 
 • Het hoogspringen en de 1000 meter zijn direct finales, uit de verschillende series en groepen zal een top 3 worden opgemaakt.

Loopnummers:

 • Atleten zullen niet gediskwalificeerd worden voor een valse start, mits er geen opzet in het spel is.
 • Het is voor alle atleten verplicht gebruik te maken van het startblok.
 • De hordes zullen op de volgende hoogtes worden geplaatst:
  • U11: 50 cm
  • U12: 60 cm

Springnummers:

 • Indien een atleet 3x aanloopt zonder af te zetten zal dit als foutsprong worden geteld.
 • Er zal geen barrage worden gesprongen. Bij gelijke resultaten wordt ex aequo toegepast.
 • De aanvangshoogtes zijn als volgt:
  • U11: 0,80 meter
  • U12: 0,90 meter
 • Bij het verspringen wordt gemeten vanaf de dichtstbijzijnde afdruk t.o.v. de balk tot de eerste afdruk in het zand.
  • Indien de atleet voorbij het witte vlak afzet wordt de poging ongeldig verklaard.

Werpnummers:

 • Alle groepen stoten met kogels van 2 kilogram.
 • Alle groepen werpen met vortexen van 130 gram.
 • Het is niet toegestaan eigen wedstrijdmateriaal te gebruiken tijdens de wedstrijd.